Chúng tôi cung cấp

Sản phẩm ứng dụng

Là một chương trình được thiết kế đơn giản, thân thiện và tính bảo mật cao. Nhằm đơn giản hóa và rút ngắn thời gian làm việc nhưng mang lại hiểu quả cao

Sản phẩm Online

Thiết kế web với giao diện đẹp, độc đáo,sáng tạo. Hệ thống tính năng website đầy đủ,mang tính ứng dụng cao phù hợp với từng mô hình doanh nghiệp cao.

Sản phẩm trên Smartphone

Thiết kế các sản phẩm ứng dụng trên các thiết bị thông minh.

Sản phẩm đặc thù

Nhận thiết kế theo yêu cầu của từng doanh nghiệp.

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

NV Chăm sóc khách hàng

Số lượng: 2 người

Mô tả công việc:
- Tiếp nhận, xử lý và hướng dẫn khách hàng;
- Tập huấn cho khách hàng sử dụng phần mềm.

NV Kỹ thuật & lập trình

Số lượng: 5 người

Mô tả công việc:
- Tham gia xây dựng, phát triển các hệ thống phần mềm;
-
Nghiên cứu tài liệu nghiệp vụ, giải pháp tích hợp, mô hình triển khai hệ thống;
-
Nhận và thực hiện các yêu cầu công việc theo năng lực cấp trên phân phó.

Nhân viên kinh doanh

Số lượng: 2 người

Mô tả công việc:

Gọi điện tìm kiếm khách hàng;
- Thúc đẩy khách hàng tiến đến hợp đồng;
Theo dõi kinh doanh tại tỉnh phụ trách;

- Thực hiện công việc theo yêu cầu từ cấp trên trực tiếp và giám đốc công ty

NV Tìm hiểu nghiệp vụ

Số lượng: 1 người

Mô tả công việc:
-
Tìm hiểu và nghiên cứu các văn bản liên quan đến nghiệp vụ phần mềm;
- Tổ chức đào tạo và đánh giá kết quả đào tạo nghiệp vụ;
- Tham gia giám sát kiểm tra nghiệp vụ sản xuất phần mềm;
- Tham gia test phần mềm theo chuẩn nghiệp vụ.