Trang chủ/ Hoạt động/ Tập huấn phần mềm
Tập huấn phần mềm

Tập huấn phần mềm triển khai trên toàn tỉnh, tổ chức tập huấn vào ngày 24/10/2018.

Tập huần triển khai với quy mô trên toàn tỉnh Đồng Tháp, tổ chức tập huấn vào ngày 2/10/2018 đến ngày 4/10/2018.

Tập huấn phần mềm triển khai với quy mô toàn tỉnh Vĩnh Long.

TIN TỨC NỔI BẬC