Trang chủ/ Sản phẩm/ Phần mềm Quản lý phòng khám

Phần mềm Quản lý phòng khám

 

1. GIỚI THIỆU  

    Phần mềm Quản lý phòng khámLà một chương trình được thiết kế riêng cho Phòng khám, hỗ trợ  quản lý thông tin bệnh nhân, lịch hẹn, thuốc, doanh thu. Đặc biệt phần mềm chạy trên nền web nên người sử dụng có thể truy cập mọi lúc mọi nơi. 

   
2. CHỨC NĂNG