Phần mềm Quản lý dự án
NTSoft PMIS (Project Management Information System) là hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tư được ứng dụng để quản lý tài chính và quyết toán của các dự án đầu tư công trên địa bàn một tỉnh hay một ngành. NTSoft PMIS được xây dựng trên công nghệ điện toán đám mây, kết nối trao đổi dữ liệu đồng bộ giữa UBND tỉnh/TP, Cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cơ quan chủ quản Chủ đầu tư, Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án và các UBND xã/phường/thị trấn. Mục tiêu của NTSoft PMIS: Tin học hóa công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trên phạm vi toàn tỉnh; tăng cường quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng; tạo cơ sở dữ liệu về quản lý đầu tư xây dựng toàn tỉnh.
Phần mềm Thi đua - Khen thưởng
Phần mềm Quản lý thi đua khen thưởng dùng để quản lý thi đua khen thưởng tại Cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp Nhà nước .../.
Phần mềm Quản lý tiền lương
Phần mềm Quản lý tiền lương dùng để quản lý tiền lương của Cán bộ, công chức, viên chức tại Cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp Nhà nước .../.
Phần mềm Quản lý tài sản cố định
Phần mềm Quản lý tài sản là công cụ giúp các đơn vị sử dụng tài sản Nhà nước thực hiện quản lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ theo qui định của Bộ Tài chính. Đáp ứng các nghiệp vụ quản lý như: ghi tăng/giảm tài sản; thay đổi thông tin tài sản; theo dõi sửa chữa, đánh giá tài sản; tự động tính hao mòn/khấu hao tài sản cuối năm.
Phần mềm Quản lý Cán bộ công chức
Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức hỗ trợ việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước; đáp ứng đầy đủ các văn bản qui định về quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ và đặc thù của các đơn vị sự nghiệp giáo dục. Ngoài ra, phần mềm còn giúp đơn vị chủ quản có thể tổng hợp hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc trên phạm vi toàn huyện/tỉnh.
Phần mềm Quản lý thiết bị dạy học
Phần mềm Quản Lý Thiết Bị Dạy Học đáp ứng việc quản lý TBDH theo yêu cầu của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc quản lý, sử dụng TBDH trong hệ thống giáo dục.
Phần mềm quản lý tổng hợp báo cáo – NT
Quản lý báo cáo hằng ngày, báo cáo hằng tháng, báo cáo định kỳ; quản lý báo cáo một lần; công cụ tạo báo cáo số liệu tùy chọn có thể tạo ra và tổng hợp tự động tất cả các dạng báo cáo phổ biến hiện nay
Phần mềm Quản lý nhuận bút
Phần mềm Quản lý nhuận bút: Là phần mềm được ứng dụng khá phổ biến cho kế toán tại các đài phát thanh truyền hình hay các cơ quan báo chí dùng để hỗ trợ thanh toán, quản lý, thống kê, khai báo mức giảm bù, khai báo nhân viên và cộng tác viên, báo cáo tổng số tiền nhuận bút của tháng, của năm, của từng thành viên một cách nhanh chóng và tiện lợi tránh những trường hợp nhầm lẫn giúp tiết kiệm thời gian công sức và độ chính xác cao.
Phần mềm Quản lý bán hàng
Phần mềm Quản lý bán hàng: Là một hệ thống giúp chủ doanh nghiệp giảm nhẹ và quản lý hiệu quả công việc trong tất cả các phân đoạn bán hàng như quản lý đơn đặt hàng, xuất nhập kho, công nợ thu chi, báo cáo... Phần mềm được xây dựng trên tiêu chí đơn giản, thân thiện, dễ sử dụng nên người dùng không cần biết nhiều về máy vi tính và kế toán vẫn nhanh chóng sử dụng thành thạo phần mềm. Sản phẩm phần mềm có thể áp dụng cho các loại hình kinh doanh thương mại, sản xuất, dịch vụ.
Phần mềm Kế toán doanh nghiệp
Phần mềm Kế toán doanh nghiệp: Áp dụng cho doanh nghiệp thương mại và sản xuất (tính giá thành sản phẩm), quản lý về kho hàng hóa (xuất nhập tồn), quản lý về TSCĐ, quản lý về tiền (mặt, ngân hàng), công nợ, hóa đơn/thuế, tính giá thành, truy xuất được báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo thuế và các báo chi tiết khác về tiền về công nợ.
Phần mềm Quản lý phòng khám
Phần mềm Quản lý vé số