Chúng tôi cung cấp

Sản phẩm ứng dụng

Là một chương trình được thiết kế đơn giản, thân thiện và tính bảo mật cao. Nhằm đơn giản hóa và rút ngắn thời gian làm việc nhưng mang lại hiểu quả cao

Sản phẩm Online

Thiết kế web với giao diện đẹp, độc đáo,sáng tạo. Hệ thống tính năng website đầy đủ,mang tính ứng dụng cao phù hợp với từng mô hình doanh nghiệp cao.

Sản phẩm trên Smartphone

Thiết kế các sản phẩm ứng dụng trên các thiết bị thông minh.

Sản phẩm đặc thù

Nhận thiết kế theo yêu cầu của từng doanh nghiệp.

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

NV Kỹ thuật & lập trình

Số lượng: 10 người

Mô tả công việc:
- Tham gia xây dựng, phát triển các hệ thống phần mềm;
-
Nghiên cứu tài liệu nghiệp vụ, giải pháp tích hợp, mô hình triển khai hệ thống;
 - Nhận và thực hiện các yêu cầu công việc do cấp trên giao.
 

NV Tổ chức - Hành chính

Số lượng: 1 người

Mô tả công việc:
- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức – Hành chính
- Soạn thảo, quản lý văn bản, hồ sơ
- Thực hiện và đề xuất công tác tuyển dụng, đào tạo, khen thưởng và kỷ luật của Công ty.