Trang chủ /Hoạt động / Tập huấn phần mềm quản lý Thi đua - Khen thưởng tại Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang
Tập huấn phần mềm quản lý Thi đua - Khen thưởng tại Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang
Đăng ngày : 22/01/2018 Người đăng: Bộ phận tập huấn

 

Để đảm bảo phần mềm quản lý Thi đua - Khen thưởng được triển khai đáp ứng được yêu cầu của người dùng thuộc đơn vị Sở Nội vụ Hậu Giang. Trong bài viết này, Công ty chúng tôi sẽ giới thiệu một số hình ảnh về tập huấn phần mềm như sau:

 

 

 

TIN TỨC CÙNG LOẠI