Trang chủ /Tin tức / THÔNG TƯ 107/2017/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH 19/2006/QĐ-BTC
THÔNG TƯ 107/2017/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH 19/2006/QĐ-BTC
Đăng ngày : 01/10/2018 Người đăng:

Thông tư này hướng dẫn danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc; danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán; danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị.
Các quy định cụ thể như sau:
1. Quy định về chứng từ kế toán
2. Quy định về tài khoản kế toán
3. Quy định về sổ kế toán
4. Báo cáo quyết toán
5. Báo cáo tài chính
Để xem chi tiết nhấn vào đây.

TIN TỨC CÙNG LOẠI