Trang chủ / Điều khoản sử dụng
Điều khoản sử dụng

Khi truy cập vào website Công ty TNHH Phát triển phần mềm Nhất Tâm nghĩa là người sử dụng đã đồng ý với những điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Trường hợp không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng hoặc không truy cập vào website Công ty TNHH Phát triển phần mềm Nhất Tâm.

Công ty TNHH Phát triển phần mềm Nhất Tâm bảo lưu quyền ngăn chặn việc truy cập website đối với những trường hợp vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây.

Trong quá trình vận hành website, Công ty TNHH Phát triển phần mềm Nhất Tâm có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hoặc tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng bất cứ lúc nào. Vì vậy xin vui lòng kiểm tra định kỳ các điều khoản và điều kiện sử dụng của website Công ty TNHH Phát triển phần mềm Nhất Tâm để cập nhật những sửa đổi hoặc bổ sung kịp thời.

 

1. Trách nhiệm người sử dụng

Người sử dụng sẽ phải chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra khi truy cập vào website này. Công ty TNHH Phát triển phần mềm Nhất Tâm không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh, trực tiếp hoặc gián tiếp, khi truy cập website hoặc khi tải dữ liệu về máy, hoặc những tổn hại có thể gặp phải do virus hoặc lỗi chương trình…

2. Nội dung website

Tất cả thông tin trong website này được Công ty TNHH Phát triển phần mềm Nhất Tâm và đối tác có liên quan cung cấp cho người sử dụng một cách trung thực và tin cậy. Công ty TNHH Phát triển phần mềm Nhất Tâm cập nhật thường xuyên các nội dung đăng tải lên website nhưng không đảm bảo thông tin đó là mới nhất và đầy đủ.

3. Bản quyền

Công ty TNHH Phát triển phần mềm Nhất Tâm là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của website này. Bất kỳ việc chỉnh sửa website, cập nhật và thay đổi nội dung cũng như hình thức website thuộc thẩm quyền của Công ty TNHH Phát triển phần mềm Nhất Tâm. Những chỉnh sửa, thay đổi nội dung website của bất kỳ đối tượng nào mà không được sự cho phép của Công ty TNHH Phát triển phần mềm Nhất Tâm là những hành vi vi phạm quyền lợi hợp pháp của Công ty TNHH Phát triển phần mềm Nhất Tâm. Công ty TNHH Phát triển phần mềm Nhất Tâm giữ toàn quyền xem xét và loại bỏ các thông tin vi phạm quy định này.

4. Bảo mật thông tin người sử dụng

Những thông tin và ý kiến cá nhân của người sử dụng được cung cấp thông qua website này sẽ được Công ty TNHH Phát triển phần mềm Nhất Tâm bảo mật tuyệt đối và không gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ những trường hợp mở rộng cần thiết để người sử dụng có thể tham gia vào những website khác (công ty con của Công ty TNHH Phát triển phần mềm Nhất Tâm, các đại lý phân phối, đối tác) hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật.

5. Giới hạn sử dụng

Toàn bộ nội dung, cơ sở dữ liệu của website này được bảo vệ bởi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, các văn bản pháp luật của Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan khác. Trừ trường hợp sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, người sử dụng không được phép sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ hoặc một phần, tải dữ liệu, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản bất kỳ tài nguyên nào của website này, mà không được sự đồng ý chính thức bằng văn bản của Công ty TNHH phát triển phần mềm Nhất Tâm.

6. Luật áp dụng

Việc quản lý, vận hành và sử dụng website này tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.