Trang chủ/ Sản phẩm/ Phần mềm Quản lý bán hàng

Phần mềm Quản lý bán hàng

 

1. GIỚI THIỆU

         Phần mềm Quản lý bán hàng: Là một hệ thống giúp chủ doanh nghiệp giảm nhẹ khối lượng công việc và quản lý hiệu quả các công việc trong tất cả các phân đoạn bán hàng như quản lý đơn đặt hàng, xuất nhập kho, công nợ thu chi, báo cáo... Phần mềm được xây dựng trên tiêu chí đơn giản, thân thiện, dễ sử dụng nên người dùng không cần biết nhiều về máy vi tính và kế toán vẫn nhanh chóng sử dụng thành thạo phần mềm. Sản phẩm phần mềm có thể áp dụng cho các loại hình kinh doanh thương mại, sản xuất, dịch vụ.                                       
2. CHỨC NĂNG