Trang chủ/ Sản phẩm/ Phần mềm Quản lý Cán bộ công chức

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ CÔNG CHỨC – QLNS.VN

 

  1. GIỚI THIỆU

         Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức: Hỗ trợ việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước; Đáp ứng đầy đủ các văn bản quy định về quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ và đặc thù của các đơn vị sự nghiệp giáo dục. Ngoài ra, phần mềm còn giúp đơn vị chủ quản có thể tổng hợp hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc trên phạm vi toàn huyện/tỉnh.

         Đặc biệt, phần mềm có thể kết xuất dữ liệu qua lại với phần mềm PMIS của dự án SREM, được thực thi trên môi trường mạng Internet, không cần cài đặt. Người dùng có thể đăng nhập sử dụng bất kỳ nơi nào nếu có mạng Internet. Ngoài ra, phần mềm còn có thể phát triển mở rộng theo đặc thù từng ngành, từng địa phương.

   

           

     2. NGHIỆP VỤ