Trang chủ/ Sản phẩm/ Phần mềm Quản lý dự án

Phần mềm Quản lý dự án – NTSoft PMIS

 1. GIỚI THIỆU

      NTSoft PMIS (Project Management Information System): Là hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tư được ứng dụng để quản lý tài chính và quyết toán của các dự án đầu tư công trên địa bàn một tỉnh hay một ngành.

       NTSoft PMIS được xây dựng trên công nghệ điện toán đám mây, kết nối trao đổi dữ liệu đồng bộ giữa UBND tỉnh/TP, Cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cơ quan chủ quản Chủ đầu tư, Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án và các UBND xã/phường/thị trấn.

       Mục tiêu của NTSoft PMIS: Tin học hóa công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trên phạm vi toàn tỉnh; Tăng cường quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng; tạo cơ sở dữ liệu về quản lý đầu tư xây dựng toàn tỉnh.
 
       NTSoft PMIS đã được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh tại: Sở Tài chính Vĩnh Long, Sở Tài chính Cà Mau, Sở Tài chính Đồng Tháp, Sở Tài chính Sóc Trăng, Sở Tài chính Trà Vinh.
      

2. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Cơ quan Tài chính: Sở Tài chính; Phòng Tài chinh Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố:
 quản Chủ quản Chủ đầu tư: UBND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan kế hoạch: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban quản lý dự án chuyên trách; Chủ đầu tư là sở ban ngành

Cấp Lãnh đạo: