Trang chủ/ Sản phẩm/ Phần mềm Quản lý tài sản cố định

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH – TSCD.COM.VN

 

  1. GIỚI THIỆU

    Phần mềm Quản lý tài sản: Là công cụ giúp các đơn vị sử dụng tài sản của nhà nước thực hiện quản lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ theo quy định của Bộ Tài chính. Đáp ứng các nghiệp vụ quản lý như: Ghi tăng/giảm tài sản; Thay đổi thông tin tài sản; Theo dõi sửa cha, đánh giá tài sản; tự động tính hao mòn/khấu hao tài sản cuối năm. Đặc biệt là tính năng tự động in phiếu kiểm kê tài sản của phần mềm giúp cho đơn vị thay thế hoàn toàn việc tạo phiếu kiểm kê bằng phương pháp thủ công. Ngoài các tính năng hỗ trợ cho đơn vị sử dụng,phần mềm có thể giúp cho các đơn vị chủ quản (cấp Sở, Phòng) tổng hợp tài sản theo ngành, theo loại hình đơn vị và theo huyện/tỉnh.

    Phần mềm thực thi trên môi trường mạng Internet, không cần cài đặt. Người dùng có thể đăng nhập sử dụng bất kỳ nơi nào nếu có mạng Internet. Ngoài ra, phần mềm còn có thể phát triển mở rộng theo đặc thù từng ngành, từng địa phương. 

   

  2. CHỨC NĂNG

 

ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA BỘ TÀI CHÍNH