Trang chủ/ Sản phẩm/ Phần mềm Quản lý thiết bị dạy học

PHẦN MỀM QUẢN LÝ THIẾT BỊ

 

 

 1. GIỚI THIỆU

 

         Phần mềm Quản lý thiết bị: Là công cụ giúp cho việc quản lý thiết bị tại các Trường học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời giúp cho đơn vị chủ quản (cấp Sở, Phòng) tổng hợp thiết bị tại trường theo các cấp THPT, THCS, Tiểu học và Mầm non trên phạm vi toàn huyện/tỉnh.

        Phần mềm được thực thi trên môi trường mạng Internet, không cần cài đặt. Người dùng có thể đăng nhập sử dụng bất kỳ nơi nào nếu có mạng Internet. Ngoài ra, phần mềm còn có thể phát triển mở rộng theo đặc thù từng ngành, từng địa phương. Đặc biệt của phần mềm là đồng bộ được dữ liệu với phần mềm VEMIS (thuộc dự án SREM), tính năng này đáp ứng việc kế thừa những dữ liệu thiết bị đã nhập vào phần mềm VEMIS trước đó.

   

   2. CHỨC NĂNG

  3. CƠ SỞ XÂY DỰNG PHẦN MỀM