Trang chủ/ Sản phẩm/ Phần mềm Thi đua - Khen thưởng

PHẦN MỀM THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

 

 1. GIỚI THIỆU

          Phần mềm quản lý thi đua – khen thưởng: Hỗ trợ việc quản lý thi đua, khen thưởng của tập thể, cá nhân trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước; Đáp ứng đầy đủ các văn bản quy định về thống kê tổng hợp các hình thức khen thưởng cấp: Nhà nước; cấp Bộ, Ngành, Tỉnh; cấp cơ sở. Đặc biệt, phần mềm có thể kết xuất dữ liệu qua lại với phần mềm PMIS của dự án SREM.

        Phần mềm thực thi trên môi trường mạng Internet, không cần cài đặt. Người dùng có thể đăng nhập sử dụng bất kỳ nơi nào nếu có mạng Internet. Ngoài ra, phần mềm còn có thể phát triển mở rộng theo đặc thù từng ngành, từng địa phương.

       Phần mềm quản lý thi đua – khen thưởng đã được nhiều đơn vị đưa vào sử dụng: Sở giáo dục tỉnh An Giang, Ban TĐKT tỉnh Hậu Giang.

   

  2. CHỨC NĂNG