Trang chủ/ Sản phẩm/ Phần mềm Thị trường lao động

PHẦN MỀM THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

 

 1. GIỚI THIỆU

 

          Phần mềm quản lý thị trường lao động: Là công cụ tác nghiệp, giúp tự động hóa thực hiện các công việc cập nhật, thu thập, cung cấp thông tin và kết nối cơ sở dữ liệu về lao động thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Hệ thống hỗ trợ các các cán bộ quản lý có thể truy cập bất cứ lúc nào, trích xuất các thống kê, báo cáo tức thời hoặc tra cứu số liệu nhanh chóng khi cần thiết.

   

  2. CHỨC NĂNG