Trang chủ/ Sản phẩm/ Phần mềm xét duyệt, thẩm định và tổng hợp quyết toán ngân sách

PHẦN MỀM XÉT DUYỆT, THẨM ĐỊNH VÀ TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH

 

 1. GIỚI THIỆU

 

          Phần mềm xét duyệt, thẩm định và tổng hợp quyết toán ngân sách: Được ứng dụng để tổng hợp, xét duyệt và thẩm định quyết toán ngân sách năm đối với các khoản ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao dự toán, các khoản thu phí, lệ phí được để lại, các khoản thu hoạt động khác được để lại chi theo chế độ quy định của các đơn vị sử dụng ngân sách (viết tắt là ĐVSDNS), đơn vị cấp trên trực tiếp của ĐVSDNS và đơn vị dự toán cấp I. Phần mềm được cài đặt tập trung tại máy chủ đặt tại Sở Tài chính, kết nối trao đổi dữ liệu giữa các đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp của ĐVSDNS, các đơn vị dự toán cấp I với cơ quan Tài chính.

   

  2. CHỨC NĂNG