Trang chủ /Tin tức / THÔNG TƯ 144/2018/TT-BTC HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 151/2017/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
THÔNG TƯ 144/2018/TT-BTC HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 151/2017/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
Đăng ngày : 15/10/2018 Người đăng:

 

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

1. Quy định chung về bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá

2. Bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá thông qua Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công

3. Bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá không thông qua Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công

4. Tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

5. Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

6. Hội đồng để xác định giá trị tài sản công

7. Mẫu báo cáo kê khai lần đầu và báo cáo kê khai bổ sung tài sản công

8. Báo cáo kê khai định kỳ tài sản công

9. Biểu mẫu công khai tài sản công

Để xem và tải về nhấn vào đây.

TIN TỨC CÙNG LOẠI