Trang chủ /Tin tức / THÔNG TƯ 68/2018/TT-BTC HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NHU CẦU, NGUỒN VÀ PHƯƠNG THỨC CHI THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2018/NĐ-CP...
THÔNG TƯ 68/2018/TT-BTC HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NHU CẦU, NGUỒN VÀ PHƯƠNG THỨC CHI THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2018/NĐ-CP...
Đăng ngày : 15/10/2018 Người đăng:
TIN TỨC CÙNG LOẠI