Chúng tôi cung cấp

Sản phẩm ứng dụng

Là một chương trình được thiết kế đơn giản, thân thiện và tính bảo mật cao. Nhằm đơn giản hóa và rút ngắn thời gian làm việc nhưng mang lại hiểu quả cao

Sản phẩm Online

Thiết kế web với giao diện đẹp, độc đáo,sáng tạo. Hệ thống tính năng website đầy đủ,mang tính ứng dụng cao phù hợp với từng mô hình doanh nghiệp cao.

Sản phẩm trên Smartphone

Thiết kế các sản phẩm ứng dụng trên các thiết bị thông minh.

Sản phẩm đặc thù

Nhận thiết kế theo yêu cầu của từng doanh nghiệp.

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Nhân viên xử lý dữ liệu

Số lượng: 10 người

Mô tả công việc:

Trao đổi trực tiếp khi tham gia phỏng vấn

NV Chăm sóc khách hàng

Số lượng: 10 người

Mô tả công việc:

Trao đổi trực tiếp khi tham gia phỏng vấn

 

NV Kỹ thuật & lập trình

Số lượng: 10 người

Mô tả công việc:
- Tham gia xây dựng, phát triển các hệ thống phần mềm;
-
Nghiên cứu tài liệu nghiệp vụ, giải pháp tích hợp, mô hình triển khai hệ thống;
 - Nhận và thực hiện các yêu cầu công việc do cấp trên giao.
 

Chuyên viên tư vấn và thực hiện kinh doanh

Số lượng: 1 người

Mô tả công việc:
- Gọi điện tìm kiếm khách hàng;
- Tư vấn sản phẩm;
- Thúc đẩy khách hàng tiến đến hợp đồng;
- Theo dõi kinh doanh tại tỉnh phụ trách;
- Thực hiện công việc theo yêu cầu từ cấp trên trực tiếp và giám đốc công ty